O nas

Stowarzyszenie powstało 12.10.2009 roku na bazie ŚUKSTT Atria. 9 lutego 2012 roku zmieniono poprzednią nazwę na Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju tańca i sportu w Ostrołęce oraz wspieranie finansowe uzdolnionych sportowo i tanecznie dzieci i młodzieży.

Od 2009 roku jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000313347 co uprawnia nas do zbiórki 1 % podatku na cele statutowe Stowarzyszenia.

Nr konta 81 8922 0009 0007 0205 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ostrołęce ul. Kilińskiego

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej i uiszczeniu rocznej składki członkowskiej w kwocie 30 złotych.

Zapraszamy do nas miłośników tańca i sportu oraz wszystkich chętnych do pracy i działania.

Władze Stowarzyszenia

Prezes Sławomir Prusaczyk – kontakt kom. 600 284 707 email – prusaczyks3@wp.pl

  • V-ce Prezes Agnieszka Mierzejewska – tel. 600 453 091
  • Skarbnik Maria Lenkiewicz – tel.608 301 525
  • Sekretarz Barbara Szyszka – tel. 696 725 666
  • Członek Jolanta Wiszowata – tel. 512 441 904

Komisja Rewizyjna

  • Mariola Majkowska – tel. 508 224 838
  • Iwona Suchoń – tel. 600 011 353
  • Bartłomiej Jezierski – tel. 660 957 085